Poistenie nehnuteľností - Vstupné údaje

Nehnuteľnosť

Typ nehnuteľnosti
Umiestnenie bytu
Stav nehnuteľnosti
Zhotovenie
Vyhotovenie
PSČ + Mesto
Rok kolaudácie
Rekonštrukcia v minulosti?
Typ strechy
Pokrytie strechy
Poschodia a podpivničenie
Poschodie
Celkový počet podlaží bytového domu
Obytná plocha
Plocha podkrovia - obývanej
Plocha podkrovia - neobývanej
Plocha balkónov a terás
Počet vedľajších stavieb
Je najväčšia vedľajšia stavba (vrátane garáže) z horľavého materiálu? (v m²)
Plocha garáže

Riziká

Riziká

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Predmet poistenia
Platba poistného
Spoluúčasť

Poistné sumy

Nehnuteľnosť
Domácnosť
Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
Zodpovednosť členov domácnosti
Vedľajšia stavba č.1
Garáž

Doplňujúce otázky

Forma poistníka
Vinkulácia
Je budova aj miesto vášho pobytu?
Je nehnuteľnosť obývaná viac ako 183 dní v roku?
Býva nehnuteľnosť bez dozoru viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní?
Nachádza sa nehnuteľnosť v obci?
Je nehnuteľnosť do 2 km od najbližšej obce?
Nehnuteľnosť maximálne 150 m od obytných budov
Počet škôd za posledných 10 rokov
Nastala na nehnuteľnosti za posledných 5 rokov viac ako 1 škodová udalosť so škodou vyššou ako 3000 EUR?
Počet škôd z povodní a záplav za posledných 10 rokov
Stavby sa nachádzajú do 300 metrov od vodného toku alebo vodnej nádrže
Stavby sa nachádzajú do 200 metrov od vodného toku alebo vodnej nádrže
Stavby sú do 3 m nad brehom vodného toku alebo nádrže
Je nehnuteľnosť používaná aj na podnikanie?
Je strecha nehnuteľnosti z trstiny, slamy, rákosia alebo drevených šindlov?
Hlavné konštrukčné prvky sú neudržiavané alebo poškodené
Riziková oblasť
Užíva hlavnú stavbu vlastník/spoluvlastník?
Máte akúkoľvek poistnú zmluvu v niektorej poisťovni?
Máte zmluvu v spoločnosti AXA (okrem DSS)?
Máte zmluvu z pôvodnej spoločnosti AXA (okrem DSS)?
Máte zmluvu v poisťovni Generali?
Ste poistencom Union zdravotná poisťovňa?
Máte zmluvu v poisťovni Komunálna poisťovňa?
Máte zmluvu z pôvodnej spoločnosti Uniqa?
Máte produkt v ČSOB Finančnej skupine?
Máte platnú zmluvu poistenia alebo stavebného sporenia vo Wüstenrot?
Marketingová zľava Wüstenrot
Ste držiteľom preukazu ZŤP?