Poistenie nehnuteľností - Vstupné údaje

Nehnuteľnosť

Typ nehnuteľnosti
Umiestnenie bytu
Stav nehnuteľnosti
Zhotovenie
PSČ + Mesto
Rok kolaudácie
Rekonštrukcia v minulosti?
Typ strechy
Pokrytie strechy
Poschodia a podpivničenie
Poschodie
Obytná plocha
Plocha podkrovia - obývanej
Plocha podkrovia - neobývanej
Plocha balkónov a terás
Počet vedľajších stavieb
Plocha garáže
Je budova aj miesto vášho pobytu?
Je nehnuteľnosť obývaná viac ako 183 dní v roku?
Býva nehnuteľnosť bez dozoru viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní?
Nachádza sa nehnuteľnosť v obci?

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Predmet poistenia
Platba poistného

Poistné sumy

Nehnuteľnosť
Domácnosť
Garáž

Doplňujúce otázky

Forma poistníka
Je nehnuteľnosť do 2 km od najbližšej obce?
Počet škôd za posledných 10 rokov
Počet škôd za posledné 3 roky
Nastala na nehnuteľnosti za posledných 5 rokov viac ako 1 škodová udalosť so škodou vyššou ako 3000 EUR?
Počet škôd z povodní a záplav za posledných 10 rokov
Vinkulácia
Stavby sa nachádzajú v povodňovej oblasti
Máte zabezpečovacie systémy?
Je nehnuteľnosť používaná aj na podnikanie?
Je strecha nehnuteľnosti z trstiny, slamy, rákosia alebo drevených šindlov?
Hlavné konštrukčné prvky sú neudržiavané alebo poškodené
Riziková oblasť
Máte akúkoľvek poistnú zmluvu v niektorej poisťovni?
Máte zmluvu v Uniqa (okrem krátkodobých zmlúv)?
Máte zmluvu v poisťovni Generali?
Ste poistencom Union zdravotná poisťovňa?
Máte zmluvu v poisťovni Komunálna poisťovňa?
Máte zmluvu v poisťovni ČSOB?
Máte platnú zmluvu poistenia alebo stavebného sporenia vo Wüstenrot?
Marketingová zľava Wüstenrot
Ste držiteľom preukazu ZŤP?